Pvc વાયર નુ પુરુ નામ જણાવો 

પોલી વિનાયલ કલોરાઇડ

પોલી વોલ્ટેજ કંટ્રોલ

પોલીસ વોલ્ટેજ કંટ્રોલ

ઉપરના એક પણ નહીં

 

વાયર ની સાઈઝ કેનાથી નક્કી થાય 

Swj

SWG

SJW

SGW

 

અર્થીંગ કરવા માટે ક્યા કલર કોડ નો ઉપયોગ થાય 

રેડ

ગ્રીન

યેલો

બ્લેક

 

ન્યુટ્રલ માટે કયા કલરનો વાયર IE રુલ્સ મુજમ ઉપયોગ થાય 

રેડ

ગ્રીન

યલો

બ્લેક

 

અર્થીંગ નું બીજું નામ શું છે?

ન્યુટ્રલ

સર્કિટ બ્રેકર

ગ્રાઉન્ડીંગ

ફલોર

 

AC કરંટ નુ પુરૂ નામ આપો? 

ડાયરેક્ટ કરન્ટ

અલ્ટરનેટિંગ કરંટ

ડી સી કરંટ

લાઈવ કરંટ

 

નીચેના માથી ક્યુ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરીયલ છે 

લોખંડ

કોપર

લાકડું

સોનુ

 

RYB માથી B એટલે..? 

બ્લેક

બ્લૂ

બ્રાઉન

ગ્રે

 

નીચેનામાંથી કઈ સેમીકંડકટર ધાતુ છે..? 

એલ્યુમિનયમ

જર્મેનિયમ

કોપર

બ્રાશ

 

મલ્ટીમીટર ક્યુ કાર્ય કરે છે 

Ac વોલ્ટેજ માપવાનું

Dc વોલ્ટેજ માપવાનું

ડીસી કરંટ માપવાનું

ઉપરના બધા જ

 

Fill Contact form for answershit

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.