Pvc વાયર નુ પુરુ નામ જણાવો  પોલી વિનાયલ કલોરાઇડ પોલી વોલ્ટેજ કંટ્રોલ પોલીસ વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ઉપરના એક પણ નહીં   વાયર ની સાઈઝ કેનાથી નક્કી

Read More

સાંકડી જગ્યામાં જોબને પકડવા માટે ક્યુ પ્લાયર વપરાય?  રાઉન્ડ નોઝ પ્લાયર કોમ્બિનેશન પ્લાયર ફ્લેટ નોઝ પ્લાયર લોંગ નોઝ પ્લાયર   ઈલેક્ટ્રીક ટેસ્ટર માં વપરાતા લેમ્પમાં

Read More

Wireman MCQ-2 પાવર માપવા માટે કયાં સાધનો ઉપયોગ થાય છે. વોલ્ટ મીટર વોટ મીટર એમીટર ઓહમ મીટર Current માપવા માટે કયાં સાધનો ઉપયોગ થાય છે.

Read More